Iz AP VELENJE vozi ob naslednjih urah:

Mozirje – Ljubno ob Savinji – Gornji grad – Mozirje – Velenje

08:00

10:45

13:50

14:50

15:50

19:20 (SAMO OB TORKIH IN SREDAH do avtobusne postaje v Mozirju!)

avtobusi ali mini busi vozijo v času pouka na Centru srednjih šol Velenje

Luče ob Savinji

14:50

Šmiklavž pri Gornjem gradu

14:50

  •  avtobusi ali mini busi vozijo v času pouka na Centru srednjih šol Velenja

Iz AP MOZIRJE proti Velenju:

6:20

7:20

9:30

13:00

15:15

Iz GORNJEGA GRADA proti Velenju:

6:00

6:55 (iz Šmiklavža pri Gornjem Gradu 6:45, Iz Luče ob Savinji 6:35)

9:10

12:00

14:50

16:50 (do avtobusne postaje v Mozirju)