Vozni redi

Velenje – Ljubljana

Velenje – Ljubljana – Koper

Velenje – Maribor

Ljubno ob Savinji – Gornji Grad

Šmiklavž/Gornji Grad – Velenje

Luče ob Savinji – Ljubno – Mozirje – Velenje