OBVESTILO

Spoštovani potniki,

Zaradi hitro bližujočega se novega šolskega leta 2019/20, vam ponujamo nekaj informacij o nakupu IJPP vozovnice. Subvencionirana vozovnica IJPP je enotna elektronska vozovnica, ki jo lahko upravičenec uporablja za prevoz z vlakom, medkrajevnim avtobusom in tudi z mestnim avtobusom v Ljubljani in Mariboru. Subvencionirana vozovnica IJPP uporabniku omogoča vsakodnevno izbiro javnega linijskega prevoza na relaciji zapisani v vlogi. Subvencionirana vozovnica za uporabo mestnega prometa v Kranju, Kopru, Novem mestu, na Jesenicah in v Murski Soboti, še ni sestavni del IJPP, zato jo lahko dijaki pridobijo le na prodajnem mestu prevoznika v omenjenem mestnem prometu in se  kot doslej uporablja izključno na vozilih tega prevoznika.

Postopek oddaje vloge in izdaja subvencionirane vozovnice

Izdaja subvencioniranih vozovnic IJPP se prične s 21.8.2019, potrebno pa je izpolniti vlogo. Ta se da izpolniti na 2 načina, s spletno vlogo ali prinesete izpolnjeno vlogo k nam. Priporočamo spletno vlogo za hitrejši postopek oddaje in izdajanje vozovnice.

Vlogo, ki jo želite oddati fizično (klik na “vlogo” za pridobitev dokumentacije), pridobite na povezavi, izpolnite, overite, ter prinesite v naše delovne prostore.

Navodila za izpolnjevanje vloge

V polje z nazivom prevoznika se vpiše »prevoznik IJPP«, v polje relacija pa vlagatelj vpiše uradno ime postaje ali postajališča, ki je najbližje vlagateljevemu bivališču v času šolanja in ustanovi, v kateri se vlagatelj izobražuje. V primeru izdaje kombinirane vozovnice vlagatelj vpiše tudi relacijo, na kateri se bo prevažal z mestnim prometom Ljubljana ali Maribor.
Z namenom hitrejšega postopka izdaje subvencionirane vozovnice IJPP upravljavec IJPP vsem vlagateljem predlaga, podpisano in s strani izobraževalne ustanove (šola/fakulteta) potrjeno vlogo prinesejo k prevozniku, kjer so že preteklo leto oddali vlogo oziroma na prodajno mesto tistega prevoznika, ki bo izvedel pretežni del prevoza. Vozovnica je naložena na novo brezstično čip kartico IJPP, ki jo uporabniki ob nakupu vozovnice IJPP prejmejo na našem prodajnem mestu (Avtobusna postaja Mozirje, Hofbauerjeva ulica 22, drugo nadstropje, levo).

Za nakup dijaške oz. študentske subvencionirane vozovnice v primeru oddaje natisnjene vloge potrebujete:

  • veljavni osebni dokument;
  • natisnjeno izpolnjeno vlogo,
  • vlogo potrdite na šoli ali ob izdaji vozovnice izpolnjeni vlogi priložite na šoli izdani originalno ožigosano potrdilo o vpisu.
  • V primeru opravljanja praktičnega izobraževanja, ki je del izobraževalnega procesa, morate poleg izpolnjene vloge predložiti s strani vzgojno izobraževalnega ali visokošolskega zavoda potrjen obrazec »Potrdilo o opravljanju praktičnega izobraževanja«, ki je priloga pravilnika. Iz potrdila mora biti razviden naslov, obdobje opravljanja in število dni opravljanja praktičnega izobraževanja v tednu.

Ob nakupu letne IJPP vozovnice na našem prodajnem mestu pridobite 5% dodatni popust. 

Za več informacij, smo na voljo na naslednjih telefonskih številkah:

041 666 213 – Josip
051 450 555 – Miha

Lp
Šamu Turs