Luče ob Savinji - Ljubno ob Savinji - Mozirje - Velenje

  
Luče ob Savinji6:35
Raduha Rogački most6:38
Raduha6:39
Struge pri Raduhi6:41
Konjski vrh6:44
Ljubno ob Savinji Rore6:50
Ljubno ob Savinji6:52
Ljubno ob Savinji Alpe6:53
Radmirje križišče6:55
Okonina6:56
Grušovlje pri Ljubnem6:58
Šentjanž pri Ljubnem6:59
Varpolje7:00
Nizka7:01
Rečica ob Savinji Križišče7:02
Rečica ob Savinji7:03
Rečica ob Savinji Križišče7:04
Spodnja Rečica ob Savinji7:05
Mozirje Celinšek7:11
Mozirje7:12
Ljubija7:14
Soteska pri Mozirju7:15
Gorenje ob Paki7:21
Skorno Zapečnik7:22
Skorno vrh7:24
Lokovica pri Velenju7:25
Lokovica pri Velenju križišče7:26
Podgorje pri Velenju križišče7:27
Preloge pri Velenju7:28
Velenje Novi jašek7:30
Velenje jezero7:32
Velenje Rudarski dom7:34
Velenje tržnica7:36
Velenje pošta7:38
Velenje7:40
Š2 - Vozi v času šolskega pouka