Dragi potniki,

Sporočamo, da se bodo Vloge za subvencionirano vozovnico dijakov za novo šolsko leto, začela sprejemati od ponedeljka 24.8. 2020 dalje. Na prodajnih mestih bo možen tudi nakup subvencioniranih vozovnic. Da bi zmanjšali nevarnost okužb s COVID 19 prosimo vse upravičence do subvencionirane vozovnice, da vlogo oddajo na spletu.

Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in partnerji že v šolskem letu 2019/2020 omogočilo pridobitev subvencionirane vozovnice na popolnoma digitalen način. Oddaji elektronske vloge se je pridružil še spletni nakup vozovnice.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice je na voljo v elektronski obliki, na spletni stani eUprave.  Za oddajo elektorske vloge vlagatelj potrebuje le e-identiteto, ki jo lahko brezplačno uredi na najbližji Upravni enoti. Prednost oddaje elektronske vloge za subvencionirano enotno vozovnico preko portala eUprava je v tem, da po potrditvi oddane vloge vlagatelj v nekaj minutah dobi tudi odločitev o upravičenosti do subvencionirane vozovnice in povezavo na spletni nakup vozovnice.  Spletni nakup opravijo pri izbranem prevozniku. Vozovnica se na kartico naloži ob prvem vstopu na prevozno sredstvo (avtobus ali vlak).

Storitev eUprave  lahko zaradi časovnega prihranka oziroma poenostavljenega postopka olajša nakup vozovnice uporabnikom javnega potniškega prometa s statusom dijaka ali študenta.

Spletna oddaja vloge za subvencionirano vozovnico in spletni nakup bistveno zmanjšujeta tveganje za okužbe s COVID 19.

Vse, ki nimajo možnost za spletno urejanje vloge in spletni nakup pa prosimo, da si uredijo vlogo in vozovnico že v predprodaji in da ne čakajo na zadnje dni avgusta in na 1. september, ko so običajno daljše vrste za nakup vozovnice. Ob oddaji vloge in nakupu vozovnice na našem prodajnem mestu je obvezno nošenje maske in ohranjanje varne razdalje 1,5m.

 

NEIZKORIŠČENA VREDNOST TERMINSKIH SUBVENCIONIRANIH VOZOVNIC

 

Ministrstvo za infrastrukturo zagotavlja vsem uporabnikom terminskih subvencioniranih vozovnic za čas, ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije to je od 16. marca 2020 do 11. maja 2020 in v primeru, če vozovnice niso uporabili, tudi za čas od 11. maja do 30. junija 2020 uporabo neizkoriščene vrednosti vozovnice. Ta vrednost je za vse uporabnike letnih in polletnih vozovnic izračunana za dva meseca (od 16. marca 2020 do 11. maja 2020), ko je veljala prepoved izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije. Poleg tega je neizkoriščena vrednost vozovnic izračunana še dodatno za tiste imetnike subvencioniranih polletnih in letnih vozovnic, ki od 11. maja 2020 do 30. junija 2020 niso uporabili vozovnic.

Veljavnost mesečnih vozovnic za mesec marec 2020 je bila najprej podaljšana do konca meseca junija 2020. Kdor je vozovnico uporabil, je izkoristil vse pravice iz nakupa mesečne vozovnice. Za vse, ki vozovnic od 11. maja do 30 junija 2020 niso uporabili, pa je izračunana vrednost neizkoriščene vozovnice v višini 50 odstotkov plačila upravičenca za mesec marec.

To neizkoriščeno vrednost vozovnice ima uporabnik zapisano na kartici IJPP, na kateri so zapisane subvencionirane vozovnice. Neizkoriščeno vrednost vozovnic za šolsko leto 2019/2020 lahko uporabnik izkoristi ob nakupu novih vozovnic v novem šolskem letu (do 31.7. 2021) v poljubni višini do skupne vrednosti. Na kartici je zapisan samo skupni znesek neizkoriščene vrednosti vozovnic.

 

VRSTA VOZOVNICE

plačilo upravičenca ob nakupu

neizkoriščena vrednost vozovnice za obdobje  16.marec 11.maj; vozovnica je bila uporabljena od 11. maja do 30. junija

neizkoriščena vrednost vozovnice za obdobje  16. marec 30. junij; vozovnica ni bila uporabljena

VOZOVNICA ZA MEDKRAJEVNI PREVOZ Z VLAKOM ALI AVTOBUSOM

razdalja do 60 km

MESEČNA ZA MAREC

25,00 €

0,00 €

12,50 €

LETNA DIJAŠKA VOZOVNICA

200,00 €

40,00 €

70,00 €

LJUBLJANA

1. CONA

MESEČNA LPP ZA MAREC

20,00 €

0,00 €

10,00 €

MESEČNA LPP ZA MAREC V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

10,00 €

0,00 €

5,00 €

LETNA  DIJAŠKA ZA LPP V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

100,00 €

20,00 €

35,00 €

MARIBOR

     

MESEČNA ZA MAREC

15,51 €

0,00 €

7,81 €

MESEČNA V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

5,00 €

0,00 €

2,50 €

LETNA DIJAŠKA MB V KOMBINACIJI Z MEDKRAJEVNO VOZOVNICO

50,00 €

10,00 €

17,50 €

 

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

 

Na voljo smo tudi na naslednjih telefonskih številkah:

 

051 450 555 – Miha

Lp
Šamu Turs

S 1. julijem 2020 se uvajajo brezplačne vozovnice v medkrajevnem javnem potniškem prometu, ki jih bodo lahko koristili upokojenci, invalidi (imetniki invalidske evropske kartice), vojni veterani in osebe starejše od 65. leta.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov. Osebe, ki ustrezajo enem od kriterijev zgoraj, lahko vlogo (klik na povezavo) za pridobitev vozovnice oddajo od 24. junija dalje, s pomočjo predpisanega obrazca.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom COVID-19 priporočamo, da vlagatelji za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte:

  • Običajna pošta: izpolnjeno VLOGO pošljejo po navadni pošti na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  • Elektronska pošta: izpolnjeno VLOGO pošljejo na elektronski naslov mzi.dtmpp@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.

Izpolnjeno vlogo je možno oddati tudi na prodajnem mestu Šamu Turs, Hofbauerjeva ulica 22, na glavni avtobusni postaji v Mozirju.

Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3 evre (+ stroški poštnine in plačila po povzetju). Vozovnica bo veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana.

Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjamo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Postopek pridobitev brezplačne vozovnice:

  1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec, ki je objavljen na spletnih straneh prevoznikov in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo.
  2. Upravičenci vlogo oddajo po navadni pošti in jo pošljejo na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  3. Upravičenci vlogo oddajo po elektronski pošti in jo pošljejo na elektronski naslov mzi.dtmpp@gov.si in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.
  4. Upravičenci, ki želijo vlogo oddati fizično, se lahko zglasijo na enem od IJPP prodajnih mest.

Za dodatne informacije glede brezplačne vozovnice za upokojence so na voljo na Ministrstvu za infrastrukturo tudi na telefonski številki 01/478 84 11. Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Hvala za razumevanje in ostanite zdravi.

Lp
Šamu Turs

Vir: povzeto po www.gov.si